2013 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θαλάσσης
Αρχική Αποτελέσματα Έγγραφα Αγώνα Κατάλογος Συμμετοχών Δελτία Τύπου Gallery Επικοινωνία

Τροποποίηση Οδηγιών Πλου #5

28/8/2013

Τροποποίηση Οδηγιών Πλου #4

28/8/2013

Τροποποίηση Οδηγιών Πλου #3

27/8/2013

Τροποποίηση Οδηγιών Πλου #2

26/8/2013

Ανακοίνωση Οργανωτικής Επιτροπής

24/8/2013

Τροποποίηση Οδηγιών Πλου #1

24/8/2013

Οδηγίες Πλου

Οδηγίες Πλου (Ελληνικά)

Οδηγίες Πλου (Αγγλικά)

24/8/2013

Προκήρυξη Αγώνα

Προκήρυξη (Ελληνικά)

Προκήρυξη (Αγγλικά)

13/4/2013