2015 Κύπελλο Βορείου Αιγαίου
Αρχική Αποτελέσματα Έγγραφα Αγώνα Κατάλογος Συμμετοχών Δελτία Τύπου Gallery Επικοινωνία

Ανακοίνωση #5 - Τροποποίηση Οδηγιών Πλου

10/08/2015

Ανακοίνωση #4 - επιτροπής ενστάσεων

10/08/2015

Ανακοίνωση #3 - Τροποποίηση Αγγλικών Οδηγιών Πλου

08/08/2015

Ανακοίνωση #2 - Συνάντηση Κυβερνητών

08/08/2015

Ανακοίνωση #1 - Τροποποίηση Οδηγιών Πλου

08/08/2015

Προκήρυξη Κυπέλλου Βορείου Αιγαίου 2015

Προκήρυξη (Ελληνικά)

Προκήρυξη (Αγγλικά)

10/5/2015

Οδηγίες Πλου

Οδηγίες Πλου (Ελληνικά)

Οδηγίες Πλου (Αγγλικά)

6/8/2015